دادستان کل کشور: فرار مالیاتی زیاد است/ ابعاد مرگ قاضی منصوری مبهم است

[ad_1]

دادستان کل کشور گفت: ما امروز فرار مالیاتی زیاد داریم. ورود به این موضوع و جلوگیری از فرار مالیاتی از مصادیق حقوق عامه است.

[ad_2]

Source link