دادکان: پول‌ها را برگردان و بعد به فوتبال برگرد/ چرا همه چیز را پنهان می‌کنید؟

[ad_1]

 رئیس سابق فدراسیون گفت: یک نفر نیست از این آقایی که می‌خواهد به فوتبال برگردد، بپرسد آن پول‌هایی که گفته بودند برداشته‌ای کجا رفته؟

[ad_2]

Source link