داور دربی را قبل از اعلام عوض کردند!

[ad_1]

رضا کرمانشاهی داور اهل شهریار گزینه اصلی قضاوت دربی 93 بود اما این اتفاق رخ نداد.

[ad_2]

Source link