درس شیمی کنکور

علم در آزمون مکان یابی یکی از مهمترین موضوعات است و سوابق تحصیلی در زمینه های آزمایشی و عددی باید توجه بی نظیری به آن داشته باشد.

علم موضوعی است که از ضریب بالایی در آزمون انتخاب ملی برای آزمون و رشته‌های علمی برخوردار است.

علم موضوعی است که به طور واضح موسسه اوج یادگیر بر جایگاه آزمون انتخاب دانشکده ها تأثیر می گذارد ، و تست قرار گیری سریع و کاملاً می تواند با رسیدن به 70 درصد برتر ، تأثیر آن را در موقعیت خود احساس کند. این دوره علمی به طور چشمگیری موقعیت برتر و مبتدی را بهبود می بخشد.

تکنیک مطالعه علوم برای آزمون جایگاه ملی

در اینجا روش جمع آوری یکی از آنها برای استفاده با تمرین علمی خود را آورده شده است:

علم یک تمرین ایده آل است و آزمون انتخاب سریع و بدست آمده ابتدا باید ماده معقول را به خوبی چسبانده و پس از آن بخش های مختلفی از تمرین علمی را مدیریت کند ، بنابراین لازم نیست که موارد مختلفی را در هنگام توانایی در بخش تئوریک مورد بررسی قرار دهید. علوم پایه.

بخش زیر بخش یادآوری علمی است. این منطقه اساسی است و شما می توانید با چند نظرسنجی این مناطق را لکه دار کنید.

قبل از شروع برنامه امتحان جابجایی ، باید با کتاب به صورت گرافیکی آشنا شوید ، بنابراین باید دوره خواندن را با احتیاط جستجو کنید.

ماده دوره علوم باید عمدا مورد بررسی قرار گیرد

این مهم است که درک کلی از جدول مندلیف داشته باشید و گردهمایی ها و دوره ها را بطور دقیق درک کنید و باید در جدول مندلیف کاملاً توانا باشید.

پس از مطالعه واضح و مطالعه آزمون انتخاب ، با استفاده از نشانگرها ، باید ماده تمرین علمی را به طور عادی با این هدف که ماده مورد نظر فراموش نشود ، ممیزی کنید و این نظرسنجی باعث می شود تا مدت ها از مسائل خود مراقبت کنید. حمل و نقل.

برای تامل در آزمون قرارگیری دوره علمی ، استفاده از دارایی های استثنایی و دی وی دی های تست انتخاب هوشمندانه تر است و با استفاده از روش های ارائه شده در علم تهیه دی وی دی های مهندس عارف ربیعیان ، می توانید بدون کشش زیاد با کاربردها و یادآوری آشنا شوید. محتوای دوره علوم.

image_bd7f5263446aaf4f9bc145e7b6a07ce5772d7172

بررسی علم از ارزیابی تا بررسی ، امتحان اول دهم ، در آن مرحله یازدهم و پس از آن کلاس دوازدهم هوشمندتر است.

در پی در نظر گرفتن و بررسی و هدایت تست های علمی ، شما باید در آخرین مرحله از برنامه آموزشی خود یک طرح کلی را بجا آورید و در طول جمع بندی ، باید دروس علمی مختلفی را در آزمونهای مختلف آزمایش کنید.