در دو روز نخست عملیات جستجوی افشارطوس رئیس شهربانی دولت مصدق چه گذشت؟/ از جستجوی خانه به خانه تا اشعار رمزآلود و تعیین جایزه پنجاه هزار تومانی برای یابنده / آیا مخالفان مصدق پشت ماجرا بودند؟

[ad_1]

محل غیبت رئیس شهربانی را می‌دانم، ولی بر فرض اطلاع دادن و معرفی خود اطمینان به این‌که تعقیب نشوم ندارم، لذا نام و محل غیبت را در این دو بیت به طور معما گنجانیده‌ام تا اگر از طرف ستاد ارتش جایزه پنجاه هزار تومانی برای حل‌کننده این معما تعیین شود من هم شرکت کنم و جواب را بگویم و به این طریق شناخته بشوم. اینک دو بیت: از راه صد و بیست چه بگذشت نهان شد/ آن کوچه و آن خانه که او هست عیان شد/ گوینده این بیت چنین نام وی آمد/ عین اول و دال آخر و ما هم به میان شد»

[ad_2]

Source link