دهان شویه‌ها در نابودی ویروس کرونا موثرند؟

[ad_1]

نتایج تحقیقات جدید نشان داد که استفاده از برخی انواع دهان شویه‌ها که ترکیبات خاصی دارند می‌تواند باعث نابودی ویروس کرونا در حفره دهان شود هرچند که این تاثیر می‌تواند موقت باشد.

[ad_2]

Source link