دولت افغانستان برای مهاجران ساکن ایران شناسنامه الکترونیک صادر می کند

[ad_1]

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد یک هیأت از این کشور برای صدور شناسنامه الکترونیک و گذرنامه در بین مهاجران افغان به ایران سفر کرده است .

[ad_2]

Source link