دو احتمالی که در صورت مرگ کیم جونگ اون نباید نادیده گرفت: «دو کره پس از ۷۵ سال مجددا متحد شوند» و یا «چین کره شمالی را تحت الحمایه خود کند»

[ad_1]

در میان سناریوها، به عقیده کارشناسان، قطعا چین به سرعت وارد عمل می شود. چیزی که چین می خواهد، وقوع یک درگیری در مرزهای آن یا هرج و مرجی است که احتمالا ایالات متحده را برای دخالت تحریک می کند. کارشناسان می افزایند: در صورتی که نظام فعلی کره شمالی نجات یابد، خواه با حاکمیت خواهر کیم، یعنی یو جونگ و یا هر مسئول عالی رتبه دیگری، محتمل است که چین از رهبر جدید کره حمایت کرده و به او کمک کند. اما اگر کره شمالی وارد یک جنگ داخلی شود، چین هم خود را ناچار از دخالت مستقیم می یابد.

[ad_2]

Source link