ذهنی واقعیت و قانون جاذبه

[ad_1]

متوقف کردن کار خیلی سخت است. هنگامی که شما را در درک ذهنی شما را درک خواهد کرد که شما تنها آگاهی به عنوان یک رویای شفاف. شما نمی باید به کار سخت به آنچه شما می خواهید. به سادگی به انجام آنچه شما می خواهید و لذت بردن از آنچه شما می خواهید برای لذت بردن از. این است که چگونه شما لذت بردن از جریان فراوانی است.

چه ذهنی است ،

ذهنی واقعیت این است که از یک نقطه نظر است که ادعا می کند که شما یک آگاهی است و هر کس و همه چیز در خود “زندگی” است که یک طرح از خود آگاهی است. تونی رابینز گفته است که “هیچ چیز دارای هیچ معنی ولی معنی است که شما آن را” به این دلیل. استیو Pavlina روشن “شما تنها متفکر در این جهان است.”

طرفداران واقعیت عینی باید مشکل توضیح قانون جاذبه و “موفق باشید” است که برخی از مردم و “بد شانس” که دیگران کرده اند. ذهنی واقعیت چشم انداز باعث می شود آن را بسیار ساده است – این حرف شما در حال کاوش و شرایط شما ایجاد کرده است.

Ho’oponopono اصرار دارد که شما مسئولیت کامل برای تمام جنگ تمام بیماری ها و همه چیز را در زندگی خود و آگاهی خود را. این تنها حس می کند از یک واقعیت ذهنی دیدگاه. و هنگامی که شما انجام این کار, شما قادر به التیام “مردم دیگر” در زندگی خود را.

در امتداد این خطوط آن را می سازد هیچ حس به احساس خشم و یا ترس از هر کس دیگری چرا که آنها تنها شخصیت شما ایجاد کرده اند به تجربه عشق یا جنگ شادی یا ناراحتی خستگی و یا هیجان و غیره. شما در حال نماد خود را. شما شخصیت خود را در بازی های ویدئویی. هنگامی که شما می خواهید برای رفتن به یک منطقه مختلف, شما به سادگی وجود دارد.

چگونه قانون جاذبه متناسب با ذهنی واقعیت ؟

هنگامی که ما قبول ذهنی و ایده است که ما تنها آگاهی مسئول همه چیز را در زندگی ما آشکار است که به عنوان به زودی به عنوان ما می خواهیم برای تغییر این بازی ما فقط باید به قصد آن را و ببینید که آن را انجام شده است.

در یک بازی ویدیویی و یا یک رویای شفاف, تغییرات تقریبا آنی است. در ابعاد 3 واقعیت فیزیکی همه چیز در حال متراکم تر و تغییر طول می کشد کمی طولانی تر. واقعی رکود زمانی است که ما در حال اشتباه ما Egoic ذهن باور در واقعیت عینی و توسط برخی از قوانین ما آموخته است که به عنوان یک کودک.

اجازه دهید تمام قوانین بروید. آماده شدن برای 4th dimension با بهره گیری از این بازی این است که شما ایجاد شده است. و اگر شما در حال حاضر در حال بهره گیری از آن لطفا آن را تغییر دهید به چیزی است که شما می خواهم بهتر است.

[ad_2]