رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: طرح گشایش اقتصادی دولت درآمدهای نفتی دولت آینده را پیشخور می‌کند

[ad_1]

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به طرح مجلس برای گشایش اقتصادی گفت: در طرح فعلی دولت برای گشایش اقتصادی، درآمدها را دولت فعلی می‌گیرد و هزینه‌های آن را دولت بعدی پرداخت می‌کند.

[ad_2]

Source link