رابطه بین خواهر و برادر

[ad_1]

رقابت خواهر و برادر است که در نتیجه رقابتی رابطه و یا دشمنی بین خواهر و برادر خون مرتبط است یا نه. اعتقاد بر این است که رقابت بین خواهر و برادرها مطرح می شود چرا که یکی از خواهر و برادر می شود توجه بیشتر از پدر و مادر است.

یک خواهر و برادر رابطه یکی از زیبا ترین روابط جهان است. یکی می یابد بهترین دوست, دوست, دوم, پدر و مادر, احمقانه دعوا شریک در جرم و جنایت و محافظ در این رابطه. در کوتاه و خواهر و برادر و دوست و راهنمای هر یک از دیگر. دوستی میان خواهر و برادر شبیه به آن است که وجود دارد در میان همسالان. امکان دوستی میان خواهر و برادر بزرگ است.

داشتن یک برادر و خواهر است که یک سعادت است. به طور جدی. آنها شاید تحریک کننده آزار دهنده است و چه چیزی نیست اما مطمئن باشید اگر یک مشکل وجود دارد و آنها هستند که برای اولین بار خواهد آمد و در مقابل از شما برای محافظت از شما. این است که چگونه رابطه ای باید باشد. در یک خواهر و برادر رابطه شما از آن لذت ببرید و صحبت کنید اما نه عاشقانه. هیچ جاذبه جنسی اما بحث و عاشق یکدیگر.

وجود خواهر و برادر که دوستان اما همچنین وجود خواهر و برادر که از هم جدا شده توسط رقابت و دشمنی. پس از یک روز آنها یکدیگر را بهترین دوست, بزرگترین دشمن. مردم وجود دارد که بیشتر محبت روابط با دوستان از خود خواهر و برادر. امکان توسعه دوستی میان خواهر و برادر بزرگ است. وجود دارد بسیاری از عوامل که تاثیر این دوستی مانند داشتن متولد شده در یک خانواده رشد کرده داشتن با هم داشتن شده است در تحصیل و یا همان روش مشابه. بر اساس بیولوژیکی طبیعت, خواهر و برادر اشتراک گذاری یک محبت متقابل است که می آید از سال با هم زندگی می کنند.

خواهر و برادر به سادگی بیش از حد با ارزش را به هدر ندهید. آنها خود را طولانی ترین بانک حافظه خود را به اشتراک گذاشته تاریخچه کسی که ممکن است می دانم که شما بهتر از هر کس دیگری. آنها عمیقا بخشی از هویت خود را که آنها نمی تواند پاک شود حتی زمانی که آنها در حال حاضر نیست. بسیاری از خواهران و برادران جدا شدن و جلوگیری از دیدن یک دیگر در دسترس نباشد. که حیف است در واقع. اگر وجود دارد هر کسی که رشد کرده جدا با خواهر و برادر خود را, لطفا در تلاش برای تغییر این وضعیت قبل از آن خیلی دیر است. بله ممکن است در پایان شکست – برخی از شکاف ها بیش از حد عمیق به زخم التیام یابد. اما اگر شما می توانید پیدا کردن یک راه شما هرگز آن را پشیمانی. خواهر و برادر هستند بیش از حد با ارزش به فراموشی سپرده شود چرا که آنها کمک به شما را که شما هستند.

یک خواهر و برادر, رابطه عاشقانه رابطه تا کنون در آن وجود دارد مقدار زیادی از مراقبت و سرگرم کننده بیش از حد. هر کس باید خاطرات خوب در دوران کودکی است. وجود دارد هیچ چیز قوی تر از رابطه بین خواهر و برادر. برادر و خواهر و دوستان دوران کودکی هستند. خود پیوند بسیار قوی است و هرگز از دست داده است.

یک خواهر است و برای گفتن داستان و وعده داده است که هرگز شکسته شود. بودن خواهر و برادر به این معنی است که وجود دارد برای هر یک از دیگر در زمان نیاز است. برای یک برادر و خواهر همسر روح خود را و بهترین بخشی از او را. درست است که گوش با قلب او.

[ad_2]