روایت دیپلمات اروپایی از مذاکره با آمریکا درباره سناریوهای پس از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران

[ad_1]

یک دیپلمات اروپایی می‌گوید تروئیکای اروپایی مذاکراتی با واشنگتن درباره سناریوهای پس از بازگشت مفروض تحریم‌ها علیه ایران داشته‌اند.

[ad_2]

Source link