روسیه در تولید نفت، گوی سبقت را از عربستان ربود

[ad_1]

روسیه موفق شده از نظر تولید نفت خام در جهان، گوی سبقت را از عربستان سعودی ربوده و پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار بگیرد.

[ad_2]

Source link