روسیه ساخت قوی ترین کشتی یخ شکن اتمی را آغاز کرد

[ad_1]

شرکت دولتی «روس اتم فلوت» دست اندرکار امور کشتی‌های اتمی روسیه زیرمجموعه شرکت روس اتم از آغاز ساخت قوی ترین کشتی یخ شکن اتمی جهان خبر داد.

[ad_2]

Source link