رویا رویای غیر ممکن – تعیین هدف نمونه و استراتژی برای موفقیت

[ad_1]

“به رویای رویای غیر ممکن” به نوعی برای تلفن های موبایل مانند شما راه خودتان را برای شکست. منظورم از “رویای غیر ممکن” واقعا ؟ که برای تلفن های موبایل مثل من از این آهنگ های شگفت انگیز از مردی از لامانچا, اما واقعا من نیست. نقطه ساخته شده است چقدر شما اجازه واژگان خود را نگه دارید شما ؟

“من سعی کنید که با انجام پنج شنبه” است که بسیار کمتر از تعهد خود نسبت به “من باید این کار انجام شده توسط پنج شنبه.” همچنین فکر می کنم در مورد که شما در حال گفتن این به. این یک وعده است که شما در حال ساخت به خودتان است ؟ سطح تعهد به طور بالقوه کم با آن است. تعهد به مشتری است ؟ شاید شما در حال حاضر کار در تمام ساعات شب را به مطمئن شوید که شما را نا امید نیست.

آیا شما می خواهید برای رسیدن به یک هدف ؟ ایجاد یک تعهد به خود را, اما همچنین مطمئن شوید که شما اعلام آن به یک گروه از دوستان و همچنین به کسی که نمی خواهم شما و شما لازم نیست به خصوص برای مراقبت از. “من می خواهم به از دست دادن بیست پوند در ماه مه 1st به آماده شدن برای فصل تابستان” بسیار بیشتر احتمال دارد به واقع اتفاق می افتد اگر شما می گویند که به ضربت که شما را برای ده سال آینده در مورد زمانی که شما رفتن به از دست دادن وزن و آن را هرگز اتفاق افتاده است.

این است نتیجه عامل. هدف این است که ارزش یک, اما شما همچنین می توانید اجازه دهید مردم پایین که انتظار شما را به موفقیت و شما نمی خواهید به فعال کردن افرادی که دوست دارم به شما شکست. به طوری که می توانم به شما بگویم ؟ بگویید ضربت بلکه همسر خود بگویید/مادر/فرزند “من می خواهم به از دست دادن 20 پوند از آنجا که من شما را دوست دارم و می خواهم به صرف بسیاری از سالم شاد سال با شما.” این دو انگیزه.

نگه داشتن رویاهای خود را/اهداف/انتظارات زنده توسط تعبیر آنها را در مثبت می توانید زبان. تقویت که با اعلام عمومی آنها. این دو گام خواهد خود را غیر رویاهای غیر ممکن اتفاق می افتد. رویا رویا ممکن است و برای رسیدن به این اهداف قابل دسترسی.

[ad_2]