زمان برگزاری کنکور منوط به اخذ نظر ستاد ملی کرونا شد

[ad_1]

عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که برگزاری نحوه و زمان برگزاری کنکور منوط به اخذ نظر ستاد ملی کرونا شد.

[ad_2]

Source link