زندگی در حال حاضر با قانون جاذبه

[ad_1]

هنگامی که ذهن خود را هنوز هم شما چه فکر میکنید ؟ منظورم این است که واقعا در مورد آن فکر می کنم. پس از همه, قانون جاذبه در مورد زندگی در حال حاضر, اما همانطور که همه ما می دانیم در آن طول می کشد برخی از عمل. این مهم است که در حال زندگی می کنند چرا که تنها زمانی است که وجود دارد. زمان در حس فیزیکی چیزی است که ایجاد شده توسط انسان کنترل می شود اما اگر شما فکر می کنم در مورد آن “زمان” است که واقعا چیزی برای انجام با روح و یا رشد آن است. به نظر می رسد که در سکون از ما لحظه (زمانی که ما در حال تلاش برای مدیتیشن و یا فقط استراحت) پیدا کنیم و خودمان را به فکر کردن در مورد بسیاری از چیزهای مختلف. کسانی هستند که فکر می کنم در گذشته و کسانی که فکر می کنم آینده, اما از آن است که کسانی از ما که در حال زندگی می کنند که زندگی می کنند کمال زندگی می کند. آیا شما فکر می کنم در گذشته و یا آینده آنها معنی بسیاری از چیزهای مختلف.

وجود دارد کسانی از ما که فکر می کنم در مورد گذشته بسیاری است. زیر صدا آشنا است ؟ “من آرزو می کنم من تا به حال هرگز گرفته مایک به دندانپزشک” “من نمی توانم باور کنم که پدرم چنین وحشتناک پدر” “من یک ظرف غذا به دلیل این تصمیم من ساخته شده است.” این مردم هستند که فکر می کنم در مورد گذشته بسیاری است. هنگامی که این نوع افکار در حال بالا آمدن است و تحقق این واقعیت است که ما باید یک زمان سخت آمرزنده رها و ما خشمگین شدن همه چیز. از آن زمان به انتشار آن است. پس از همه آن را احساس خوب به چسبیدن به تمام کسانی که از تجارب گذشته است که شما را به احساس درد است. آن را نمی تواند. فقط درک می کنم که تجربیات شما رفته اند از طریق قطار روح خود را به افزایش به خود هایقتس. سعی کنید به قطار که ذهن پچ پچ به خودتان یادآوری کنید از همه چیز که اتفاق می افتد در حال حاضر.

پس از آن وجود دارد که گروه دیگری از مردم که در واقع فکر می کنم در آینده. به عنوان مثال وجود دارد به شرح زیر است: “من نگران هستم در مورد آب و هوا در سفر من” “من خیلی عصبی که در مورد مصاحبه شغلی” و یا “آنچه من می خواهم به انجام در مورد پول در ماه آینده؟” همه اینها نمونه هایی از افرادی که فکر می کنم در آینده. معمولا کسانی که ذهن پچ پچ در آینده معمولا لازم نیست که مقدار زیادی از اعتماد و ایمان و یا برخی از مسائل مربوط به کنترل. اجازه دهید آن را به آینده فقط در حال حاضر. چنین چیزی وجود ندارد. هنگامی که شما رویای, رویای در حال حاضر. می دانم همه آن چیزهایی است که در حال آمدن است راه خود را در اینجا در حال حاضر. شما احساس بسیار بهتر خواهد بود اگر شما فقط اعتماد در جهان است که همه در اطراف شما. ذهن خود را گسترش داده و اجازه رفتن از تمام کسانی که ترس و احساسات عصبی. هنگامی که شما آموزش ذهن خود را به انجام و سپس شما احساس بسیار آزاد واقع است.

رویا در حال حاضر در حال حاضر و احساس می کنید در حال حاضر. برخی از بهترین مشاوره مادر من همیشه به من داد فقط می شود و نه به نگرانی در مورد دارا. عبارت دیگر داشتن اشیاء مادی نداشتن اشیاء مادی. آیا این واقعا مهم است ؟ آنچه مهم است این است که در اینجا در حال حاضر و تجربه زندگی به کمال در راه است که شما به معنای تجربه است. رایگان از ترس و شک خود.

[ad_2]