زنوزی: پیشنهاد ما را قبول نکردند چون تشکیلاتشان به هوا می‌رود

[ad_1]

مالک باشگاه تراکتور تبریز گفت: آقایان پیشنهاد بنده و حمیداوی را نمی‌پذیرند چرا که در این صورت، ساختار و تشکیلاتی که برای تبلیغات محیطی تعیین کردند به هوا می‌رود و خیلی‌ها از نان خوردن می‌افتند.

[ad_2]

Source link