سفر ماکرون به بیروت با یک فنجان قهوه با خواننده لبنانی آغاز می‌شود

[ad_1]

رئیس‌جمهور فرانسه فکر می‌کند که دیدار با “فیروز”، از هر جلسه سیاسی برای جلب افکار عمومی موثرتر است.

[ad_2]

Source link