سفر مدیرکل آژانس به تهران ربطی به مکانیسم ماشه ندارد

[ad_1]

غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس گفت که سفر گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ربطی به مکانیسم ماشه ندارد و خواست آمریکا هم نیست.

[ad_2]

Source link