سفیر اسرائیل در سازمان ملل: انتظار چالش‌های زیاد از جمله با ایران را داریم

[ad_1]

سفیر جدید اسرائیل در سازمان ملل و آمریکا به چالشهای فراروی تل آویو از جمله ایران و یهود ستیزی اشاره کرد.

[ad_2]

Source link