سلبریتی در ایران: مشکل چیست و چه باید کرد؟

[ad_1]

بهنام وکیلی: روندهای موجود بیانگر تصویری از رخدادهای احتمالی با این محتوا هستند که پدیده سلبریتی اکنون کنشگری فعال و جریان ساز  در ساحت سیاسی. اجتماعی. اقتصادی و فرهنگی هر جامعه‌ای است و مناسب است با رویکردهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهای جهت مقابله با آسیب‌های احتمالی آن پیش‌بینی و موردسنجش قرار گیرد.

[ad_2]

Source link