سیاه پوستان آمریکا قربانی تبعیض های شغلی

[ad_1]

به گزارش الف نوشته “هیل”، آمریکایی های آفریقایی تبار عمدتا از مزایای گسترده اشتغال در ماه می محروم شدند، که این امر دربحبوحه شیوع کرونا، حاکی از موانع تاریخی و همچنین تهدیدات جدید پیش روی کارگران سیاه پوست است. 
<<نرخ سراسری بیکاری از 14.7 درصد در ماه آوریل به 13.3 درصد درماه می کاهش یافت، و این امر اقتصاددانان را ذوق زده کرد زیاد عمدتا انتظار داشتند کاهش شدید مشاغل ،یک ماه دیگر هم ادامه یابد. با این وجود بی کاری میان کارگران سیاه پوست، به 16.8 درصد رسید، یعنی بیشترین میزان در بیش از یک دهه گذشته  در حالی که بی کاری کارگران سفیدپوست به 12.4 درصد کاهش یافت.>>
به نوشته هیل، البته همه اقتصاددانان از این ارقام کاملا شوکه نشدند. “دانیا فرانسیس” استاد اقتصاد دائشگاه ماساچوست در آمهرست، می گوید <<بسیاری از ما که زمینه فعالیتمان نابرابری های نژادی است، پیش بینی می کردیم که کارگران سفیدپوست باید با شدتی بیشتر جذب مشاغل شوند، لذا به تدریج باید بار دیگر شاهد افزایش شکاف بین بی کاری سیاه و سفید پوستان باشیم.>>
فرانسیس اما اذعان کرد ناگهانیِ بروز این اختلاف در ماه گذشته او را متعجب کرد و این که چنین مساله ای بیانگر آن است که آمریکایی های آفریقایی تبار چگونه به صورت منحصر به فرد، از کرونا و رکود اقتصادیِ ناشی از آن متاثر می شوند. << من خود واقعا انتظار نداشتم که چنین اختلافی لزوما با آن شدت در ماه می رخ دهد. >>
به نوشته هیل، این گامِ سریع از طرفی بیانگر چالش های سیاسی است. پیش از رکود، دونالد ترامپ دائما به این مساله می بالید که میزان بی کاری آمریکایی های آفریقایی تبار در ماه آگوست به عدد بی سابقه 5/4 درصد کاهش یافته بود، یعنی تنها 1.7 درصد بالاتر از نرخ بی کاری سراسری: 3.7 درصد. 
<< ولی کاهش نرخ بی کاریِ سفید پوستان و افزایش بی کاری سیاهان، به ویژه در شرایطی که در اقتصاد علایم بهبود دیده می شود، به این معنا است که اشاره کردن به آن رقم بی سابقه (بی کاری سیاه پوستان در ماه آگوست)، احتمالا سوالاتی را در اذهان عمومی درباره این اختلاف برمی انگیزد…>>
<< آمریکایی های آفریقایی تبار در مقایسه با سفیدپوستان مدت ها است دچار مشکل بی کاری شدید بوده اند. قرن ها تبعیض نژادی، برتری جویی سفیدان و شکاف روبه گسترش ثروت بین نژادهای مختلف، نسل های متعدد از آمریکایی های آفریقایی تبار را از فرصت های اقتصادی مشابه سفیدپوستان، محروم کرده است، از جمله برنامه هایی که به شکوفایی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم منجر شد.>> 
هیل با اشاره به آمار نابرابر ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در جمعیت سیاه پوست آمریکا افزود این مساله از چندین دهه سیاست های تبعیض آمیز و نواقص جسمانی  غیرژنتیک میان سیاهان، ناشی می شود. << آمریکایی های آفریقایی تبار 13 درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، اما نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در آنها، حدود 24 درصد است.>> 
به نوشته هیل، تعداد سیاه پوستانی که حضورشان در محل کار به عنوان کارگران ضروری تلقی می شود، (نسبت به سفیدپوستان) نامتناسب است. همین افراد در صنایعی که نمی توان آنها را به صورت دورکاری از منزل انجام داد، و نیز حرفه هایی که انعطاف مالی کمتری داشته و محرومیت از آنها بالا است، حضور بیشتری دارند. گزارش ها همچنین حاکی است در حد فاصل فوریه و آوریل، تعداد مالکانِ سیاه پوست در مشاغل تجاری کوچک تا 44 درصد کاهش یافت در حالی که این نرخ در میان سفیدپوستان 17 درصد بود. 
 
“لیسا کوک” استاد اقتصادی در دانشگاه ایالتی میشیگان، می گوید <<قطعا کرونا یکی از دلایل این نابرابری ها است. اما شکاف ثروت بین خانواده های سفید و سیاه پوست، بسیار زیاد است…>>
هیل نوشت، کاهش تعداد مشاغل تجاری تحت مالکیت سیاه پوستان، یکی از چندین دلیل برای افزایش بی کاری آمریکایی های آفریقایی تبار است… 
اقتصاددان ها و نیز مورخان دایما به این مساله اشاره می کنند که در برنامه های مرتبط با بیمه های اجتماعی که در دهه 1930 تصویب شد تعداد زیادی از کارگان محلی و نیز کارکنان بخش کشاورزی کنار گذاشته شدند، و بسیاری از آنها آمریکایی های آفریقایی تبار بودند. خانواده های سیاه پوست همچنین از شکوفایی بخش مسکن پس از جنگ جهانی دوم کنار گذشته شدند و دلیل آن، جداسازی محل سکونت آنها، تعیین خطوط قرمز بین سفید و رنگین پوستان و سایر سیاست هایی است که سیاه پوستان را از مالکیت منازل محروم می کرد. 
<< به گزارش اداره آمار، در شرایطی که 73 درصد از خانوار های سفید پوست در سه ماه نخست سال 2020، مالک منازلشان بودند، این رقم برای سیاه پوستان تنها 41 درصد بود، پایین ترین نرخ از دهه 1960 تاکنون.>>
فرانسیس می گوید << تمام آنچه که اکنون رخ می دهد، با هم مرتبط هستند. زمانی می توانیم از کاهش نابرابری ها صحبت کنیم که آنها را در این زمینه ها بررسی کنیم: عدالت در امور جنایی، بهداشت و درمان، اقتصاد – همه اینها با هم مرتبط است.>>

[ad_2]

Source link