سیدحسن نصرالله: به دنبال کار تبلیغاتی نیستیم، بلکه به دنبال یک سرباز اسرائیلی هستیم تا او را بکشیم / همچون موش تمامی سربازان خود را مخفی کرده‌اند؛ این نقطه قوت مقاومت است

[ad_1]

سید حسن نصرالله گفت: «ما به دنبال کار تبلیغاتی نیستیم، بلکه به دنبال یک سرباز اسرائیلی هستیم تا او را بکشیم. ما عجله‌ای نداریم. اما آن‌ها همچون موش تمامی سربازان خود را مخفی کرده‌اند و این نقطه قوت مقاومت است.»

[ad_2]

Source link