سی‌ان‌ان: طرف‌های دیگر برجام، نظر آمریکا در خصوص عدم لغو تحریم تسلیحاتی ایران را نمی‌پذیرند / مقام اروپایی: پایان تحریم تسلیحاتی بخشی مشروع از توافق است / منبع آشنا با مباحث مربوط به ایران: آمریکا یک استدلال حقوقی را آماده کرده‌ که به این کشور اجازه می دهد، با آنکه از برجام خارج شده‌اند، بگویند طرف توافق هستند

[ad_1]

یک دیپلمات اروپایی به سی‌ان‌ان گفت: شما سه کشور اروپایی امضاکننده برجام را نخواهید دید که پیشنهاد آمریکا را تایید کنند چرا که پایان تحریم تسلیحاتی بخشی مشروع از توافق است.

[ad_2]

Source link