شاخص بورس در آستانه فتح کانال دو میلیون واحد

[ad_1]

به گزارش ایبِنا، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند و به طور میانگین ۳.۳۶ درصد افزایش را به ثبت رساندند.

رشد دسته جمعی شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۵۴۷۱۱ واحد صعود معادل ۲.۸۸ درصد به یک میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۵۸ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با ۱۴۳۹۰ واحد افزایش معادل ۲.۸۸ درصد به ۵۱۴ هزار و ۴۳۱ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۲۶۶۳ واحد افزایش معادل ۴.۵۰ درصد به ۵۲۵ هزار و ۷۸۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۴۸۸۲ واحد افزایش معادل ۴.۵۰ درصد به ۳۴۵ هزار و ۲۵۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۷۴۵۹۸ واحد افزایش معادل ۳.۰۲ درصد به ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۵۰۸ واحد، شاخص بازار اول با ۴۰۴۱۵ واحد معادل ۲.۸۵ درصد به یک میلیون و ۴۵۸ هزار ۷۵۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۰۸۸۹۸ واحد صعود معادل ۲.۹۲ درصد به ۳ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.

نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فملی با ۹۵۳۴ واحد، شستا با ۶۰۵۸ واحد، شپنا با ۵۶۸۶ واحد، فولاد با ۲۸۳۹ واحد، شتران با ۲۴۰۶ واحد، شبندر با ۱۶۸۹ واحد و کگل با ۱۶۸۱ واحد» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افزایش نماگر صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با افزایش مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات کاغذ با ۵۴۳۹۲۵ واحد صعود معادل ۲۲۸ درصد به۷۸۲  هزار و ۱۳۲ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۱۳۸۲ واحد افزایش معادل ۱۲.۲۵ درصد به ۱۹۵ هزار و ۸۸۴ واحد، محصولات چرمی با ۴۳۳۳ واحد رشد معادل ۵ درصد به ۹۱ هزار و ۱۱ واحد، سایر معادن با ۳۲۴۷۲ واحد افزایش معادل ۴.۹۹ درصد به ۶۸۳ هزار و ۲۰۵ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۷۴ واحد افزایش معادل ۴.۹۷ درصد به یک هزار و ۵۸۰ واحد، فرآورده های نفتی با ۴۱۵۵۹۴ واحد افزایش معادل ۴.۸۰ درصد به ۹ هزار و ۸۱ واحد، چند رشته ای صنعتی با ۱۰۹۲۹ واحد افزایش معادل ۴.۷۶ درصد به ۲۴۰ هزار و ۴۱۸ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خکار با ۵۵.۹۶ درصد، لپارس با ۲۸.۶۸ درصد، انرژی ۳ با ۲۲.۰۲ درصد، وملی با ۱۶.۷۵ درصد، کالا با ۱۴.۲۷ درصد، غدشت با ۶.۹۵ درصد و ساربیل با ۵ درصد» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «وپترو با (۹.۹۱) درصد، خمهر با (۵) درصد، فنوال با (۵) درصد، چکاپا با (۵) درصد، خرینگ با (۴.۹۹) درصد، کفرا با (۴.۹۹) درصد و سخزر با (۴.۹۹) درصد» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار نوبت معاملاتی، ۹ هزار و ۵۳۰ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۸۸ هزار و ۳۶۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

جزییات معاملات بورس در یک نگاه

[ad_2]

Source link