صبحانه خبری / اول صبح این خبرها را از دست ندهید / کنکور سراسری بدون تاخیر برگزار می‌شود / پیشنهاد روسیه برای از سرگیری همکاری بین اعضای برجام / ادعای یک منبع آگاه: لغو موقت تحریم‌های غیرهدفمند علیه ایران با پیشنهاد آلمان و انگلیس / ثبت رسمی واکسن کرونا جهان با اعلام پوتین

[ad_1]

صبحانه خبری / اول صبح این خبرها را از دست ندهید / کنکور سراسری بدون تاخیر برگزار می‌شود / پیشنهاد روسیه برای از سرگیری همکاری بین اعضای برجام / ادعای یک منبع آگاه: لغو موقت تحریم‌های غیرهدفمند علیه ایران با پیشنهاد آلمان و انگلیس / ثبت رسمی واکسن کرونا جهان با اعلام پوتین

[ad_2]

Source link