صبحانه خبری / اول صبح این خبرها را از دست ندهید / آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۱۰ برابر میزان مجاز در برجام رسیده است / واکسناسیون همگانی کرونا چه زمانی در دسترس خواهد بود؟ / جزئیات دستوارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس / دستور کار مشترک ایران و روسیه برای تولی واکسن کرونا

[ad_1]

صبحانه خبری / اول صبح این خبرها را از دست ندهید / آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ذخائر اورانیوم غنی‌شده ایران به ۱۰ برابر میزان مجاز در برجام رسیده است / واکسناسیون همگانی کرونا چه زمانی در دسترس خواهد بود؟ / جزئیات دستوارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس / دستور کار مشترک ایران و روسیه برای تولی واکسن کرونا

[ad_2]

Source link