صبحانه خبری / اول صبح این خبر‌ها را از دست ندهید / کاهش ۹۰ درصدی واردات نفت چین از ایران / تصمیم کمیسیون امنیت ملی برای خروج ایران از پروتکل الحاقی / جزئیات طرح سناتورهای آمریکایی برای عدم دخالت ایران در انتخابات! / اعلام مهمترین واکسن احتمالی کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی / ترامپ احتمال شکستش در انتخابات را تایید کرد!

[ad_1]

 صبحانه خبری / اول صبح این خبر‌ها را از دست ندهید / کاهش ۹۰ درصدی واردات نفت چین از ایران / تصمیم کمیسیون امنیت ملی برای خروج ایران از پروتکل الحاقی / جزئیات طرح سناتورهای آمریکایی برای عدم دخالت ایران در انتخابات! / اعلام مهمترین واکسن احتمالی کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی / ترامپ احتمال شکستش در انتخابات را تایید کرد!

[ad_2]

Source link