صنعاء: حملات علیه عربستان تا زمان ادامه محاصره یمن ادامه دارد

[ad_1]

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت تا زمانی که تجاوز و محاصره یمن ادامه داشته باشد، نهادهای نظامی و حاکمیتی عربستان اهداف مشروع یمن خواهند بود.

[ad_2]

Source link