ضربه زدن بر روی درب مداوم می پردازد خاموش – 5 چیزهایی که افراد موفق انجام دهید برای رسیدن به موفقیت

[ad_1]

هیچ درب بود که تا کنون ساخته شده با هدف از بسته بودن تا ابد برای یک دیوار ساخته شده اند در خود جای داده است. اگر شما شده است با ضربه زدن بر روی درب برای مدتی و هیچ کس پاسخ داده است…به خاطر این 5 نکته را در ذهن داشته باشند.

1-صبور باشید: اشتباه نیست صبر با تنبلی است. صبر است که به طور فعال در حال انتظار. به عبارت دیگر توانایی سرکوب احساسات منفی مانند شکایت و بی قراری و یا دلخوری در حالی که در مواجهه با زندگی را به تاخیر می اندازد. از سوی دیگر تنبلی است که هیچ کاری انجام نمی دهند. تکرار این بیانیه که از صبر و شکیبایی شما در حال اجرا است کم “همه چیز ارزش داشتن ارزش فعالانه در انتظار است.” نوشتن 20 دلیل برای آنچه شما در حال حاضر در حال پیگیری است که ارزش هر آنچه که شما در حال رفتن را از طریق.

2-احتمالات در انتظار: اگر شما تا کنون رشد و خسته به خودتان یادآوری کنید از امکانات انتظار در طرف دیگر. از آن آسان است برای دلسرد و امید از دست دادن زمانی که شما از دست دادن بینایی از چه رو شما برای شروع تلاش خود را. اگر شما از دست داده اند و امیدواریم پس از آن به این دلیل است که شما فراموش کرده اند که چرا شما شروع به دست کشیدن بر روی درب برای شروع با. نگه داشتن در دست یک لیست از دلایل که چرا شما در حال ضربه زدن بر روی درب. خواندن آنها را اغلب.

3-دست کشیدن و با اعتماد به نفس: فقط مانند شما احتمالا در خصوص یک زن و شوهر از نرم ضربه در وسط شب به عنوان کسی که ضربه زدن بر روی درب اشتباه و آنها را نادیده گرفت; خود را می زند و اگر با اکراه انجام می شود و به ندرت نیز نادیده گرفته می شود. خود فرکانس و بلندی صدا پخش خواهد شد یک پیام در مورد اینکه آیا یا نه شما فکر می کنید شما با ضربه زدن بر روی درب اشتباه. محکومیت مسری است. افزایش فرکانس و بلندی خود را می زند و این را انتقال اعتقاد است که باز کردن درب بیشتر از شما همیشه می تواند مدیریت را به رفتن را از طریق.

4-تأیید خود را: قبل از اینکه شما دست کشیدن بر روی هر درب تکرار این بیانیه با صدای بلند و با شور و شوق حداقل ده بار. “هر آنچه که مرا به این درب, من در حال حاضر ضربه زدن بر روی درک می کند که به نوعی به من داشتن چیزی بسیار زیاد ماده ای که فقط من می تواند ارائه است.” در زمان تایید خودتان مهم تر از واقعی عمل ضربه زدن; برای فرکانس دولت خود را از ذهن معمولا می رسد روز قبل از شما تا به حال به هر درب.

5-ایمان: اگر گرفتن از طریق درب فعلی شما در حال ضربه زدن بر روی به شما کمک خواهد کرد ایجاد روابط است که خود را wildest dream come true, آیا شما تا به حال جلوگیری از ضربه زدن بر روی این درب ؟ شاید تنها چیزی که از دست رفته در حال حاضر در زندگی خود شما است نه درمان هر درب شما در حال ضربه زدن به عنوان چنین. بر این باورند که چیزی بزرگتر از شما به شما به ارمغان آورد به این درب. و به یاد داشته باشید که ایمان است که ابتدا برای هر موفقیت.

[ad_2]