طالبان: با دولت افغانستان مذاکره نخواهیم کرد

[ad_1]

طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت افغانستان را به رسمیت نشناخته و با آن وارد مذاکره نخواهد شد.

[ad_2]

Source link