طلب ۴۶۰۰ میلیارد تومانی یک بانک از ۷ خانواده

[ad_1]

نایب رئیس مجلس اعلام کرد: یک بانک از ۷ خانواده ۴۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که هر یک از این خانواده ها حدود هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند.

[ad_2]

Source link