ظالمانه حقیقت در پشت محبوب ژاپنی عبارات!

[ad_1]

یادگیری زبان ژاپنی به راحتی! “که ظالمانه است!” من شرط می بندم شما گفته اید این عبارت بیش از چند بار در زندگی خود را. و وجود خواهد داشت مقدار زیادی از زمان هنگامی که شما می خواهید برای گفتن این عبارت در ژاپنی. وجود دارد بیشتر عبارات شما می خواهید را انتخاب کنید تا بیش از حد. چگونه در مورد بحث در مورد موفقیت هایی که بعد از یک کل بسیاری از آزمون و خطا ؟ وجود این عبارت شما می توانید با استفاده از توصیف است که به عنوان خوبی. این Yojijukugo ژاپنی مقاله را به شما معرفی دو محبوب ژاپنی عبارات همراه با متعدد خود استفاده می کند و تاریخ شگفت انگیز است. یادگیری همه چیز در مورد عبارت wa gongodoodan دا (شما نیاز به این که کسی چیزی ظالمانه). شما همچنین استاد عبارت shikoosakugo suru (“به یاد بگیرند که به اشتباه”). چیدن عبارات ژاپنی بهترین راه برای کامل خود را ، همین حالا این مقاله به دلیل آن را به شما کمک خواهد کرد انجام درست آن!

واژگان: در این مقاله شما خواهید آموخت که زیر کلمات و عبارات:

gongodoodan – “ظالمانه”

shikoo sakugo – “آزمون و خطا”

دستور زبان: در این مقاله شما خواهید آموخت که زیر کلمات و عبارات:

—————————————————————————–

امروز Yojijukugo 1:

—————————————————————————–

Roomaji / “معنی”

gongodoodan / “ظالمانه”

Roomaji:اولین کانجی / دوم کانجی / سوم کانجی / چهارم کانجی

گون / Go / دوو / دن

اولین کانجی به معنی “گفتن” است و پس از دوم کانجی معنی “کلمه است.” سوم و چهارم کانجی معنی “جاده” و “severance” بود.

—————————————————————————–

تاریخچه تعریف عبارات مشابه ،

—————————————————————————–

Gongo به معنی “به چیزی می گویند.” Doodan به معنی “به یک راه قطع.” Gongodoodan به این معنی که “چیزی است که بیش از حد وحشتناک برای قرار دادن به کلمات.” این بیان نشات گرفته از بودایی کلمه به این معنی که “حقیقت از بودیسم است که بیش از حد عمیق به توضیح در کلمات است.”

—————————————————————————–

استفاده

—————————————————————————–

هنگامی که کسی چیزی وحشتناک, شما می توانید می گویند, wa gongodoodan دا یا nante gongodoodan دا. همچنین شما می توانید از آن استفاده کنید برای تغییر یک اسم با ذرات هیچ یا naهمانطور که در[[gongodoodan هیچ]+ [noun] یا[[gongodoodan na]+ [noun]. در این مورد اسم معمولا عمومی است و نشان می دهد یک عمل مانند kooiکه به معنی “قانون” و یا hanzaiکه به معنی “جرم و جنایت است.”

—————————————————————————–

نمونه جملات

—————————————————————————–

 1. Kanningu wa gongodoodan دا.
  “تقلب در امتحان ظالمانه است.”

 2. Shuushoku هیچ mensetsu ni chikoku suru nante, gongodoodan دا.
  “اواخر برای یک مصاحبه شغلی ظالمانه است.”

 3. Inshu unten, wa, gongodoodan هیچ hanzai دا.
  “رانندگی در حال مستی است ظالمانه و جنایت.”

==========================================================

امروز Yojijukugo 2:

—————————————————————————–

Roomaji / “معنی”

shikoo sakugo / “آزمون و خطا”

Roomaji:

اولین کانجی / دوم کانجی / سوم کانجی / چهارم کانجی

شیعه / کو / ساکو / رفتن

اولین کانجی به معنی “امتحان کنید.” دوم کانجی به معنی “رفتن.” سوم و چهارم کانجی معنی “اشتباه” و “خطا” بود.

—————————————————————————–

تاریخچه تعریف مشابه بیان ،

—————————————————————————–

Shikoo به معنی “را امتحان کنید.” Sakugo به معنی “به اشتباه است.” Shikoo sakugo به معنی “به رویکرد موفقیت پس از یادگیری از بسیاری از شکست” و یا “برای پیدا کردن یک راه حل با آزمون و خطا.”

—————————————————————————–

استفاده

—————————————————————————–

ما می توانیم با استفاده از این عبارت به عنوان suru ترکیب فعل shikoosakugo suruکه به معنی “به یاد بگیرند که اشتباه است.” وقتی کسی موفق است که پس از آزمون و خطا شما می توانید می گویند, [someone] wa shikoosakugo شیعه ناغارا [something] o shita, یا [someone] wa shikoosakugo shite [something] o shita.

ما همچنین می توانید آن را به عنوان یک اسم. شما اغلب عبارات مانند shikoosakugo ni yotte و shikoosakugo هیچ kekkaکه به معنی “با آزمون و خطا.”

—————————————————————————–

نمونه جملات

—————————————————————————–

 1. Kanojo wa shikoosakugo شیعه ناغارا, atarashii menuu o tsukutta.
  “او یک منوی جدید با آزمون و خطا.”

 2. Watashi wa shikoosakugo هیچ kekka, jibun ni عطا daietto هو o mitsuketa.
  “من در نهایت در بر داشت یک رژیم غذایی روش که با این نسخهها کار برای من با آزمون و خطا.”

 3. Kosodate wa shikoosakugo هیچ renzoku دا.
  “بالا بردن بچه ها یک فرایند مداوم است از آزمون و خطا است.”

[ad_2]