ظریف، مصدق است؟

[ad_1]


روزبه علمداری: برای اولین‌بار در اواخر مذاکرات هسته‌ای بود که برخی روزنامه‌ها يا کنار هم قرار دادن با تلفیق چهره دکتر مصدق و دکتر ظریف، ظریف را مصدق دوران دانستند. بنده این قیاس را قبول ندارم و آن را ناشی از “نگاه غیردقیق” به تاریخ می‌دانم.

[ad_2]

Source link