عصبانیت ترامپ‌ از یک سوال انتقادی (فیلم)

[ad_1]

آن روی سکه کووید- 19

همچنان افکار و اخبار این روزها معطوف و مربوط به کروناست، از انواع و اقسام رهنمودها و راهکارها و شیوه‌های مقابله گرفته تا برشماری و پیش‌بینی تاثیراتی که کرونا بر جوامع مختلف داشته یا خواهد داشت.

[ad_2]

Source link