علاقه مند به هنر معاصر? نگاه هیچ بیشتر

[ad_1]

ما همیشه پرسید: چه تفاوت بین هنر معاصر و کارشناسی ارشد. در یک کلام هنر معاصر ایجاد شده توسط هنرمندان هستند که هنوز هم زنده است. کارشناسی ارشد نقاشی نقاشی توسط هنرمندان هستند که مرحوم. خبر خوب این است که اگر ما خرید هنر معاصر در حال حاضر از شناخته هنرمندان با استعداد و سپس شانس هستند که یک روز, یا ما یا فرزندان ما خواهد بود که صاحبان افتخار کارشناسی ارشد. خبر بد برای هنرمندان است که به طور کلی در حالی که آنها زنده هستند و نقاشی آنها به ندرت به ارزش واقعی از آنچه در نقاشی های خود را واقعا ارزش هستند.

معاصر به معنی “هنر شده است و همچنان ایجاد شده در طی طول عمر ما.” به عبارت دیگر معاصر به ما. هنر معاصر هنر است تولید شده در دوره حاضر ، هنر معاصر شامل و توسعه از هنر پست مدرن است که خود را جانشین هنر مدرن.

صرفا سخن گفتن از آن اشاره به هنر ساخته و تولید شده توسط هنرمندان از سال 1960 یا 70 تا این دقیقه است. 1970 است و نقطه برش به دو دلیل. اولا به دلیل آن را در اطراف 1970 که واژه “پست مدرن” و “پست مدرنيسم” ظهور — به این معنی که ما باید فرض کنیم که دنیای هنر بودند و آن را پر از هنر مدرن. ثانیا 1970 به نظر می رسد به آخرین سنگر و استحکامات به راحتی طبقه بندی شده جنبش هنری.

در حالی که این ممکن است سخت به طبقه بندی اورژانس جنبش هنر معاصر بسیار بیشتر اجتماعی آگاهانه از هر دوره قبل بوده است. زیادی از هنر از 30 سال گذشته بوده است در ارتباط با یک موضوع و یا یکی دیگر از: فمینیسم, چند فرهنگی, جهانی شدن زیستی-مهندسی و ایدز آگاهی همه می آیند به آسانی به ذهن به عنوان موضوع است. امروز هنرمندان و در پاسخ به یک محیط جهانی است که از نظر فرهنگی متنوع پیشرفت تکنولوژیکی و چند وجهی است.

مشغول به کار در طیف گسترده ای از رسانه های هنرمندان معاصر اغلب منعکس و اظهار نظر در مدرن روز جامعه است. هنگامی که درگیر شدن با هنر معاصر بینندگان را به چالش کشیده کنار سوالات از جمله “آیا یک اثر هنری خوب است ؟” یا “کار زیبا و دل انگیز?” به جای بینندگان در نظر بگیرید که آیا هنر است “به چالش کشیدن” یا “جالب است.” هنرمندان معاصر ممکن است سوال ایده های سنتی چگونه هنر تعریف شده است آنچه به منزله هنر و چگونه هنر ساخته شده است در حالی که ایجاد یک گفت و گو با-و در برخی از موارد رد-سبک ها و جنبش آمد که قبل از آنها.

از اوایل قرن 20th, برخی از هنرمندان تبدیل شده به دور از واقع بینانه نمایندگی و تصویر از چهره انسان و منتقل شده اند به طور فزاینده ای نسبت به انتزاع.

هنرمندان معاصر مانند بسیاری از هنرمندان که قبل از آنها ممکن است تصدیق و پیدا کردن الهام در آثار هنری از قبلی دوره های زمانی در هر دو موضوع و عناصر رسمی.

[ad_2]