علم الهدی: این ویروس از بین رفتنی نیست، نمی شود با حذف مسئله، قصه را حل کرد، {بگوییم} با بستن حرم و مسجد قصه تمام می شود / درس های مهم «خارج فقه» نقد و گفتگو است، در امکانات مجازی قابل اجرا نیست

[ad_1]

امام‌جمعه مشهد گفت: درس‌های مهم خارج فقه و اصول اصلاً درس و آموزش نیست، بحث، نقد و گفت‌وگوست و متأسفانه در امکانات مجازی قابل‌اجرا نیست و همین‌طور کلاس‌های آموزشی سطح بالای دانشگاه نیز جای بحث، نقد و گفت‌وگوست و در فضای آنلاین نیز به‌خوبی اجرا نمی‌شود؛ درواقع جریان آموزش ما متوقف‌شده است.

[ad_2]

Source link