فرآیند کسب و کار مشاوره کسب و کار, توسعه و مدیریت ریسک

[ad_1]

برنامه ریزی جانشینی حیاتی رکن اصلی در ساخت نیمکت قدرت از یک کسب و کار به مثبت آینده بلند مدت و همچنین به عنوان یک عنصر کلیدی در مدیریت ریسک کسب و کار. بسیاری از کسب و کار ادبیات در این موضوع خاص با تمرکز بر برنامه ریزی جانشینی به عنوان یک استراتژی خروج. این تمرکز استراتژیک است اشتباه.

تاکید بر برنامه ریزی جانشینی به عنوان یک فعالیت در نظر گرفته شود و اجرا به سمت پایان کسب و کار چرخه زندگی اشتباه است به عهده دارد. چنین تاکید نشان دهنده کوته بینانه دیدگاه مشخص و قابل توجه عدم استراتژیک فکر و قصد. آن است که به خصوص تعجب آور با توجه به تغییرات جمعیتی و روند در بازار است.

برخی از این روندهای کلیدی که باید در نظر گرفته شود از یک تیم شرکت ساختمان و چشم انداز استراتژیک در تجزیه و تحلیل هر دو محیط داخلی و خارجی عبارتند از:

  • پیری جمعیت
  • کار و کمبود مهارت
  • ظهور نسل ‘X’ و ‘ام تی وی’ به نقش مدیریت و
  • تعداد فزاینده ای از زنان فرض مدیریت و نقش رهبری در کسب و کار.

صاحبان کسب و کار و مدیران باید باز به کارگیری افرادی که بهتر از آنها و مختلف به آنها. این تمایل تبدیل به یک ویژگی مهم در زیر بنای تولیدی برنامه ریزی جانشینی. موثر صاحبان کسب و کار و مدیران توجه چنین برنامه ریزی به عنوان یک فرصت برای رشد مداوم و توسعه را برای خود و کسب و کار خود را.

فکر کردن در مورد جانشینی در استخدام مرحله است بنابراین حیاتی برای موفقیت در حال انجام کسب و کار خود را به عنوان مدیران و مدیران حرکت به سمت خروج از شرکت خود را به هر دلیلی.

صاحبان کسب و کار موفق و موثر مدیران متعهد به آوردن نسل بعدی رهبران از همان ابتدا. به این منظور سه بحرانی تصمیم گیری استراتژیک است که باید ساخته شده عبارتند از:

  1. استخدام آموزان
  2. ایجاد رشد و نمو فرهنگ و
  3. تلقین رهبری به عنوان یک تابع است که ارائه نتایج.

یکی – استخدام آموزان

هماهنگی برنامه ریزی موفقیت در کسب و کار آغاز می شود که مردم برای اولین بار استخدام به این شرکت است.

در استخدام افراد جدید قابل اثبات مهارت های فنی و یا تجربه مدیریت با و از طریق دیگران و کلامی و عددی استدلال قابلیت ها همه عناصر مهم در نظر گرفته شود.

اما تا کنون مهم ترین عوامل در نظر گرفتن این است که مردم در حال استخدام به کسب و کار شما باید مشتاق آموزان و باز به یادگیری مداوم و توسعه است. دیگر تنها ویژگی ثابت خواهد کرد که به عنوان معنی دار در چشم انداز خود را برای موفقیت طولانی مدت است.

دو – ایجاد یک توسعه فرهنگ

توسعه فرهنگ است که ما می خواهیم برای ایجاد در محیط کسب و کار ما این است که بیمه و آگاهانه مردم در آن بالا است. مردم در بالا, بنابراین, باید خودشان بود یادگیرندگان مادام العمر. بعلاوه آنها باید تجسم مورد نظر توسعه فرهنگ ارزش مبتنی بر کسب و کار در حال باز به ایده های جدید با گوش دادن مشتاقانه و با ترکیب روش های مختلف به دنبال در چیزهایی به محیط کسب و کار.

آنها باید مدل توسعه است که آنها می خواهند برای تشویق مردم در اطراف آنها.

یکی از خطرات در ایجاد این نوع از محیط کسب و کار از دست دادن مردم خوب به کسب و کارهای دیگر. آن اتفاق می افتد. مردم “آب” و آنها را در حرکت می کند. از سوی دیگر هنگامی که درگیر شدن در مدیریت ریسک اتخاذ این رویکرد باید زیر سوال بپرسید:

“چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما توسعه نیست مردم ما و آنها تصمیم به ماندن؟”

در پایان یک توسعه فرهنگ کسب و کار و جذب استعداد مانند یک آهنربا از کارکنان آینده نگر دیدن کسب و کار به عنوان یکی که ارائه می دهد بیش از صرفا یک چک. در تعادل این ظرفیت برای جذب مردم خوب باید بیش از جبران هر گونه خطر از دست دادن آنها.

سه – نظر رهبری به عنوان یک تابع ارائه می شود که نتایج

برنامه ریزی جانشینی تقویت شده است در سراسر ارزش مبتنی بر کسب و کار عملی فلسفه را که رهبری در نظر گرفتن مسئولیت برای انجام کارها نه یک موقعیت است که برگزار می شود.

سازمان های بسیار تملق گفتن نسبت به گذشته که بدان معنی است که سلسله مراتب آن در حال حاضر ایجاد شده توسط تراز چشم انداز و ارزش کسب و کار و همچنین به عنوان توسط استراتژیک خود را برای اهداف کسب و کار.

رهبری یک تابع است. رهبری عبارت است از توانایی دیدن فاصله بین آنچه هست و آنچه باید باشد و تمایل به مسئولیت برای بسته شدن آن است. رهبری نیز می تواند توانایی ایجاد فاصله بین آنچه هست و آنچه باید باشد که در آن یک فاصله لازم است برای سوق دادن کسب و کار به جلو و سپس در نظر گرفتن مسئولیت برای بسته شدن آن است.

با تعریف آن را در این راه رهبری می شود یک فعالیت است که می تواند آموخته نشان داد و آموخت که در هر سطح از کسب و کار شما.

[ad_2]