فرهنگ در بحران یا بحران در فرهنگ؟

[ad_1]


از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 در ایران و سراسر جهان و قرنطینه‌های بهداشتی آن، اغلب کسب‌و‌کارهای جمعی که با مخاطب فیزیکی مراوده داشتند، تعطیل شد و به ‌مرور افزایش زمان آن، با ریزش چشمگیر مخاطب همراه بود.

[ad_2]

Source link