فروتنی – یکی از قوی ترین متحدان قانون جاذبه

[ad_1]

هنگامی که نزدیک شدن به هر گونه یادگیری جدید تلاش در زندگی وجود دارد که طرز فکر که عشق و نفرت دیگران است. با قانون جاذبه همان امر و حتی بیشتر از حد معمول است.

در اینجا یک سوال جالب!

آیا شما باور دارید راهبان رئیس جمهور و مدیران و دیگر نخبگان مردم در ایستگاه هنوز هم ارزش یادگیری ؟ حتی بهتر است سوال این است: آیا شما بر این باورند که آنها در حال فروتن در رویکرد خود را به یادگیری ؟

ساده و بدون شک پاسخ این است که بله چشمگیر است.

مردان مانند آنهایی که ما می بینیم که موفق شده اند به دست آورد و نام خود را به وحشی ترین زبان آموزان. آنها یاد بگیرند به عنوان خوانده شده مطالعه و تفکر در زمینه های خود را از تلاش های تمام وقت. شما می توانید آن را خود وسواس. آیا باور من نیست ؟ فقط خواندن ناپلئون هیل کار و از نزدیک نظارت بر مردان او مشاهده – آنها چگونه رفتار و عمل روزانه.

توانایی فروتن دانشجو کلیدی برای نزدیک شدن به قانون جاذبه با موفقیت.

چرا ؟

کیفیت فروتنی است که اغلب مشاهده شده در این عصر خام و ضربه سختی به رقابت به عنوان یک ضعف است. این نمی تواند بیشتر از حقیقت.

بیایید با استفاده از یک مثال است. تنها راه یک چتر نجات عمل می کنند و در واقع انجام آن عملکرد درست زمانی است که در آن باز است. هنگامی که یک چتر نجات است به طور کامل آن را باز کنید می توانید با قرار دادن کاربر از زندگی در خطر است.

همان می رود برای ذهن ما است. هنگامی که ذهن ما رویکرد هر موضوع در یک کامل و صادقانه دل دولت فروتنی: این زمانی است که ذهن باز ترین. ذهن آماده دریافت و جذب دانش است. این دولت است که ذهن کالبدشکافی و پردازش اطلاعات در سطح مطلوب است. در این حالت کل فروتنی ذهن آرام و باز مانند چتر نجات کارگر زحمت به عنوان بادهای دانش عجله به آن است.

وقتی این اتفاق می افتد چند چیز شروع به اتفاق می افتد. با در نظر گرفتن اطلاعات جدید و فعلی ما اعتقادات ممکن است به چالش کشیده و تحت فشار قرار دادند به یک مکان ناراحت کننده. در روح تواضع خود را زیر خودآگاه ذهن نیست نظر مواد جدید به عنوان حمله به باورهای کنونی به جای آن می بیند اطلاعات به عنوان مواد اولیه مناسب برای ساخت بهتر و قوی تر اعتقادات.

می توان آن را سخت ترین وضعیت در زمان به درک که گذشته می گویند 20 سال اعتقادات ما شده اند نادرست است. این می تواند صدمه دیده هر دو احساسات ما و نفس است. که کاملا خوب و در همه صداقت ما در برخی از راه تمام شده است در این وضعیت.

زمانی که ما فروتنی نسبت به یادگیری بالا و قوی این وضعیت تبدیل گردیده و نه لذت بخش. ما بلافاصله شروع به حرکت از یک احساس ناراحت کننده به هیجان انگیز بهبود و تغییر برای آینده است.

نگه دارید در یک ثانیه شما ممکن است فکر می کنم این مقاله بود در مورد قانون جاذبه و نه یک درس از مادر خود را. حقیقت این است که کیفیت فروتنی نمی تواند بیش از به اندازه کافی تاکید کرد. آیا فکر می کنید مردان مانند دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن ” وارن بافت, بیل گیتس و غیره هنوز فروتن آموزان ؟ از خودتان بپرسید آنچه آنها ساخته شده است ؟

در همه صداقت وجود یک قدرت جادویی که فعال قانون جاذبه هنگامی که شما تبدیل به یک فروتن یادگیرنده و کنار نفس خود را. این بدان معنا نیست که شما ضعیف است و در هر راه – آن را در واقع نشان می دهد یک مخزن واقعی قدرت است.

در اینجا صادق است سلب مسئولیت: مقالات شما را خوانده و از اینجا می رویم به جای متفاوت و رویکرد قانون جاذبه از یک چشم انداز منحصر به فرد. آنها را در عمق و درد ردی جزئیات. من فقط می خواهم ما را به درک که همه چیز نوشته شده در این سایت مطلق در ارتباط با قانون جاذبه است. وجود خواهد داشت بدون انحراف از این ماده حتی اگر این مواد ممکن است به نظر می رسد به انجام این کار. فروتنی ممکن است به نظر می رسد خارج از محل بحث ما اما بدون آن شما نمی خواهد حرکت هر بیشتر. اگر آن را نمی کند حس را به شما در حال حاضر آن را واقعا خوب است; من شخصا آن را در زمان برخی از ما مدتی به هضم این نقطه است.

شما در بیشتر جاذبه است.

[ad_2]