فعالیت های انتقال به کمک شما حمل از طریق تغییرات با موفقیت

[ad_1]

انتقال به چالش کشیدن. که می رود بدون گفت. شاید شما در حال حرکت به یک شهر جدید تغییر شغل و رفتن را از طریق طلاق یا بازنشستگی. یا شاید شما در حال گرفتن ازدواج و یا خرید یک خانه. مهم نیست که چه تغییرات نیاز به تنظیم.

دامنه تنظیم منطبق بر اهمیت انتقال شما در حال مرور. در عین حال هر گونه انتقال بدون در نظر گرفتن اندازه آن خواستار دیدگاه های مختلف به شما به عنوان evolve برای دیدار با تغییرات و چالش های جدید است. راه خود را از زندگی و یا چگونه شما مربوط به جهان را به خود ممکن است تغییر درآمده است.

بنابراین انتقالی فعالیت های کمک به آماده سازی شما را به حرکت از یک مکان به مکان بعدی.

من می خواهم برای به اشتراک گذاشتن شش فعالیت هایی که به منظور تسهیل در پیشرفت خود را به عنوان شما را از طریق انتقال.

انرژی پایان لزوما متفاوت از انرژی در ارتباط با آغاز. مارک هر دو با کوتاه مراسم کمک خواهد کرد که شما سفر خود را از سابق راه زندگی به یک است که شما در انتظار.

این مراسم می تواند مرتبط و انجام شده با هم و یا از هم جدا شده توسط زمان و فضا است. برای مثال اگر شما در حال ترک خانه خود مراسم اختتامیه ممکن است برای ورود به هر فضای خالی و اجازه می دهد آن خاطرات به جریان از طریق شما. گرفتن عکس از اتاق ها نیز کمک می کند.

هنگامی که در حال حرکت به یک فضای جدید خود را در مراسم استقبال ممکن است شامل پستال آن را با یک لکه مراسم برای پاک کردن انرژی خود را برای ورود. آمریکایی های بومی رایت حکیم در حالی که دیگر سنت های آتش نوعی از بخور دادن. شما سپس می توانید نور یک شمع در هر اتاق.

استقبال از آداب و رسوم شامل ایجاد یک فضا در روح و روان خود را برای جدید. آنها همچنین می تواند شامل فعالیت های آماده سازی از قبیل تجسم خود را از ورود به زندگی جدید خود را با مارک گذار با یک وعده غذایی خاص و یا نوشتن نامه ای صحبت می کند که به اهمیت این تغییر است. خود را rites of passage می

تواند انفرادی و یا مشترک با افراد مهم در زندگی خود را.

پس از انتقال جدید می تواند شامل از دست دادن تعادل و تمرکز آن است که مفید به منظور توسعه فعالیت های پایه به عنوان touchstones. این می تواند تکرار شود به عنوان مورد نیاز است. برای مثال در حال آماده شدن برای آینده آنان است. شما ممکن است قالب از پیش طراحی شده شما می توانید دنبال و یا به دست آوردن مواد شما نیاز به کمک خود را با انتقال. در این راه شما ایجاد مسیر برای انرژی خود را و اعمال خود را به دنبال.

تمرکز فعالیت ها و کاهش استرس شیوه نیز می تواند کمک به شما موفق تنظیم به زندگی جدید خود را.

تمرکز فعالیت ها به شما کمک مستقیم توجه خود را که در آن مورد نیاز است. چه فعالیت های حالا که شما وارد این مرحله جدید از زندگی خود را ؟ که فرض کنیم مرکزی اهمیت? توجه کنید و رکورد. ایجاد روال روزانه در حال توسعه برنامه ها و تهیه لیست و قالب همه کمک در حفظ تمرکز خود را.

کاهش استرس شیوه های افزایش انعطاف پذیری و انعطاف پذیری است. به یاد داشته باشید به غذا خوردن خوب است. به اندازه کافی خواب, مجله و تفکر. شرکت در تمرینات است که بازگرداندن سرزندگی خود را و خودتان را تصدیق مثبت.

اما پر سر و صدا خود را انتقال ممکن است شما می توانید با استفاده از این ابزار به بهترین استفاده را از زمان خود را به عنوان شما وارد این مرحله جدید از زندگی خود را.

[ad_2]