قانونگذاری پراکنده، بسترساز ترک فعل خسارت بار مدیران دولتی

[ad_1]


آتش سوزی عظیم ساختمان پلاسکو در اواخر سال 1395، سیل ویرانگر و خسارت‌بار اواخر سال 1397 و نیز ابتدای سال 1398، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی در سال 1398، آتش سوزی مرکز پزشکی سینااطهر در سال 1399 و… برخی از مصادیق خسارت‌های زیانباری است که در سطح ملی و حتی بین‌المللی پدید آمده است و عامل اصلی آن «ترک فعل ناشی از بی توجهی» و عدم رعایت استانداردهای لازم توسط «مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی» است.

[ad_2]

Source link