قانون جاذبه تاکید برای زمانی که شما در حال ضعف و یا ترس

[ad_1]

چه چیزی شما را بکنید هنگامی که همه شما می توانید از فکر می کنم مشکل این است که شما نیاز به حل کند ؟ چه چیزی شما را بکنید هنگامی که چرخ خود نگران به نظر می رسد طراحی شده توسط یک هار موش صحرائی از ترس ؟ وجود دارد او می رود در حال اجرا همراه تان شدیدا کردن بیشتر خبري و احساس درماندگی است. وقت آن است که به خود را به قدرت و تغییر جهت جریان.

برای تلفن های موبایل بزرگ است. در حال حاضر چگونه می توانم به شما انجام این کار ؟

برای اولین بار افتخار که چگونه شما واقعا احساس می کنید. تظاهر شما نمی ترسم و کار نمی کند. بدن خود را می داند و هیچ فریب دهد آن است. شما باید کار را از طریق ترس و اضطراب به منظور پاک کردن این همه دور.

اعتراف است که شما می ترسند و یا نگران است. هنگامی که شما انجام دهید که درک کنند که احساس چیزی و آن دو چیز متفاوت هستند. به عبارت دیگر فقط به خاطر اینکه شما می ترسند به این معنا نیست که وضعیت نا امید کننده و یا که شما نمی تواند قدرت احساسات خود را.

شما همیشه باید یک انتخاب در مورد چگونه شما را در پاسخ به هر وضعیت. که خود را قدرت فوق العاده و هرگز از آن دور می رود. مهم نیست که چگونه همه چیز بد به نظر می رسد (و این است که همیشه یک موضوع از دیدگاه های) شما باید از این قدرت برای تصمیم گیری چه معنی آن را نمی کند و یا باید به شما. شما می توانید انتخاب کنید که چگونه دیگران احساس یا عمل می کنند اما شما می توانید کنترل چه در سر خود را.

بعد, خواندن این کلمات با صدای بلند. (یا نوشتن نسخه خود را از تاکید هر چه کمک می کند.) این می تواند اجازه می دهد تا شما را به اجازه از احساس نیاز به طوری که شما می توانید تغییر تمرکز خود را به یکی از قدردانی و انتظار برای یک راه حل است. این ارتعاش خود را بالا می برد و باعث می شود که شما احساس می کنید بهتر است بیش از حد.

“من آزادی من دلبستگی به نتیجه. من آزادی انتظارات من. من انتشار درد و رنج من و به خودم اجازه می دهد به اجازه رفتن و افتادن به آغوش حقیقت بیشتر. من اعتماد مسیر حتی زمانی که من در درد و یا ترس.

من را انتخاب کنید به اعتماد به زمانی که من شکسته و زمانی که من به خوبی. من را انتخاب کنید به اعتماد که به نظر می رسد من را نمی خواهد به اندازه کافی به عنوان آنجا که من انجام وقتی که من جام سرریزهای. من در این لحظه به تمرکز بر قدردانی و به یاد داشته باشید همه از زمانی که چیز اشتباه می رفته اند اما به نوعی به سمت راست رفت به جای.

این وضعیت اما یک عالم صغیر از زمان و فضا و چشم انداز است که تصویب خواهد شد. پرندگان هنوز هم می خوانم. میوه هنوز آویزان بر درخت و جهان هنوز تبدیل می شود. نور روز تعقیب سایه و کیهان همچنان به گسترش است.

بدون توجه به آنچه اتفاق می افتد برای من این است اما درس دیگری است. قبول دارم این درس با قلب سپاسگزار و حرکت امن در دانش است که این یک توهم است که یک روز محو شدن. وقتی که لحظه ای می آید که این سراب است من را درک خواهد کرد هر هدف هر درد و به هر دلیل کسانی که من در حال حاضر. و من اجازه رفتن اعتماد که همه است و همیشه خواهد بود خوب.”

در حال حاضر نفس کشیدن و قرار دادن دست خود را بر منطقه بالاتر از قلب خود را. سپس تصور کنید شادترین حافظه است که شما باید. مهم نیست که آنچه در آن است که فکر می کنم از چیزی شاد. شما همچنین می توانید تصور کنید که چگونه شما احساس هنگامی که شما راه حل. نگه دارید که فکر می کردم این احساسات برای حداقل سی ثانیه. واقعا آن را احساس کنید. شستشو و تکرار به عنوان مورد نیاز است.

[ad_2]