قانون جاذبه در فشار یک دکمه ؟

[ad_1]

شما به احتمال زیاد شنیده از قانون جاذبه و استفاده از آن به عنوان قدرت ذهن نهایی روش. قانون جاذبه است که به سادگی که شما دریافت آنچه که شما در تمرکز و فکر کردن در مورد. افکار یک شکل از انرژی مانند انرژی مانند انرژی جذب. همه اشکال از ماده و انرژی جذب شده به آن است که از یک مانند لرزش. شما دریافت می کنید آنچه شما خود را قرار داده و تمرکز و انرژی در, آیا آن را می خواستم و یا ناخواسته. تمرکز بر شادی و آن را مال شما. تمرکز بر جلوگیری از ناخشنودی و شما ناخشنودی.

افکار خود را با یک آهنربا برای جذب آنچه شما در حال فکر کردن در مورد.

همه چیز به تساوی خود را که مانند خود را.

ذهن خود را به دشواری گفتن تفاوت بین چیزی است که شما در مورد فکر می کنم و می خواهید چیزی است که شما در مورد فکر می کنم و نمی خواهم. منفی و یا عدم وجود چیزی است که “خالی” مفهوم به ذهن است.

ذهن نمی مانند خالی مفاهیم پس از آن تفسیر خالی به مخالف آنچه شما می خواهید.

در حالی که مفهوم قانون جذب ساده و سر راست است اجرای تغییر تفکر خود را می تواند یک چالش. قدرت ذهن دشوار است نیروی اهلی.

با تمرکز بر روی مثبت زندگی است بیش از فقط پذیرش است که شما آن را می خواهم. رسیدن به یک حالت مراقبه که در آن شما می توانید تجسم آنچه شما می خواهید می تواند سال از عمل. آیا آن را نمی بزرگ اگر وجود دارد یک راه آسان برای رسیدن به این مرحله در دقیقه به جای ماه ؟

به خوبی وجود دارد.

مغز می فرستد از تکانه های الکتریکی از کار اخراج شده توسط سلول های عصبی است که می تواند اندازه گیری امواج مغزی. سطوح مختلف فعالیت در ارتباط با سطوح مختلف از امواج مغزی. Brainwave خود را به نظر می رسد الگوی بسیار متفاوت هنگامی که شما عمیقا در خواب در مقایسه با زمانی که شما فقط چاپلوسی.

عمده brainwave متحده عبارتند از:

دلتا 0.5 هرتز – 4Hz خواب عمیق

تتا 4Hz – 8 هرتز خواب آلودگی

آلفا 8Hz – 14Hz آرام اما هشدار

بتا 14Hz – 30پاسخ فرکانس hz بسیار هوشیار و متمرکز

حالت آلفا است که رسیده است در طول مدیتیشن. چگونه می تواند شما را در رسیدن به این مرحله آسان تر ؟ افزودنی حباب Brainwave چیزی است که خود را مغز می کند و به طور طبیعی. اگر مغز خود را در معرض خارجی ریتم هستند که در همان محدوده به عنوان آن ریتم طبیعی مغز در نهایت پاسخ به خارجی ریتم و شروع به تولید مشابه امواج مغزی. این پاسخ است که به نام فرکانس زیر پاسخ.

یکی از راه های شما می تواند رسیدن به حالت آلفا است که با گوش دادن به نوار یا سی دی که به دنبال آلفا دولت ریتم. شما فریب مغز خود را. شما فقط با استفاده از آنچه در آن می کند به طور طبیعی برای رسیدن به یک وضعیت که در آن شما می توانید تجسم آنچه شما می خواهید. شما هم اکنون می توانید با قرار دادن نیروهای پشت قانون جاذبه را به کار برای شما. این است که قطعا ساده ترین روش برای مهار واقعی قدرت ذهن.

[ad_2]