قانون جاذبه مربی Debunks قانون جاذبه به عنوان به سادگی افکار واهی و پوچ

[ad_1]

شما نمی خواهید برای دریافت کنون در زندگی بدون تمرکز. اگر شما خوشحال با آنچه شما و سپس شما لازم نیست به نگرانی در مورد تمرکز انرژی خود را در چیزی با ارزش است که شما واقعا می خواهید. اگر شما محتوای سپس شما می خواهید چیزی است; اگر شما می خواهید چیزی است که شما نیاز به آهن kinks در لرزش خود را و افکار خود را در تجلی آنچه شما می خواهید.

قانون جاذبه همیشه عملکرد به عنوان در نظر گرفته شده حتی اگر شما اعتقاد ندارند در آن و یا در مورد آن می دانیم. قانون جاذبه مدیریت انرژی است. اگر شما آگاهانه تلاش برای تغییر فرکانس انرژی شما در حال قرار دادن ذهن خود را به سادگی بازگشت به همان شیوه تفکر است که شما با استفاده از قبل از. ذهن و جهان به اشتراک گذاری دلبستگی خاصی به قوام. شما نمی خواهید برای پیدا کردن بسیاری از نشانه هایی از بهبود اگر شما فکر می کنم تنها چیزی که شما باید انجام دهید این است که عبوس و آرزو می کنم که آنچه شما می خواهید را به شما می آیند.

اگر شما می خواهید برای اضافه کردن حرکت به ایده شما می خواهید به manifest اضافه کردن احساسات مثبت. ایجاد یک چشم انداز روشن. شامل به عنوان بسیاری از تصورات خود را و شور و شوق است که آن را در حال حاضر در اینجا. در حال حاضر شما در حال دادن جهان مستقیم و روشن و تکثير اطلاعات به تکرار. شما همچنین باید توجه داشته باشید که این عمل نه یک بار. تعامل ذهن و حواس روزانه – بیشتر بهتر. بسیاری از مردم پیدا کردن آن را دشوار است به طور کامل درک تفاوت های ظریف از قانون جاذبه به سادگی دلیل آن است که یک تجربه شخصی است.

“خوب است که برای تلفن های موبایل کار می کنند.”

تفکر در مورد این که کار خواهد کرد التماس کردن افکار خود را در مورد چگونه شما احساس می کنید در مورد کار خود حرفه ای, سپس, شاید, خانواده, شاید بیآنکه در آن مناطق. شما می توانید همچنان با همان ناخودآگاه الگوهای فکری شما و ادامه وضع موجود است. شما همیشه فرصت برای متوقف کردن و به یاد داشته باشید که چگونه شما می خواهم به زندگی می کنند زندگی خود را… و سپس آن را انجام دهد. به یاد داشته باشید را نشان می دهد که تنها شما می توانید فکر می کنم افکار و احساس احساسات خود را. پس انتخاب با شما است. آیا شما می خواهید به بازی زندگی در یک بزرگتر زمین بازی ؟ شما همیشه در کنترل.

نتیجه گیری من آمده ام تا با بسیاری از مردم با من کار کرده ام با این است که مسئولیت شخصی منجر به آزادی مطلق از انتخاب. آن را سرگرم کننده به ایده ها و آنها را به ثمر. که چه عمدی خالق همه چیز در مورد. ما اضافه کردن بیشتر و بیشتر به فضای مجاز: نامحدود و بی حد و حصر جهانی مخلوط. آن را امتحان کنید. در آن طول می کشد برخی از عمل در ابتدا, اما آن را بسیار لذت بخش است و آن را آسان تر از شما فکر می کنم.

[ad_2]