قدردانی: چرا از آن است که کلید موفقیت و شادی در زندگی

[ad_1]

که آیا شما ترجیح می دهند به کار با کسی که همیشه شکایت و منفی در مورد زندگی و یا با کسی که به دنبال در سمت روشن از همه چیز و خوش بین است در مورد آینده ؟ بدیهی است که شما می خواهید برای کار با یک فرد با یک نگرش مثبت است. مانند کسی است که بسیار قوی تر از کسی است که غرق در ترس و شک و تردید. ما درک می کنیم که نگرش و شخصیت یکی از مهم ترین کارهایی است که به موفقیت در زندگی و کسب و کار است و به همین دلیل داشتن یک نگرش قدردانی بسیار مهم است.

شما ممکن است شنیده ام از قانون جاذبه – چه چیزی شما را به جهان دریافت می کنید به نوبه خود. پس افکار انرژی هستند تنها منطقی است که انرژی اثرات دنیای فیزیکی اطراف ما. این است که چرا این بسیار مهم است که مراقب باشید از چگونه احساسات خود را کنترل شما! اگر شما می توانید نگه داشتن طرز فکر مثبت شما را دریافت خواهد کرد اثرات مثبت در زندگی خود را.

قدردانی یکی از مهم ترین چیزهایی است که شما می توانید پیاده سازی در زندگی روزانه خود را. فکر می کنم در مورد آن, هنگامی که شما به کسی ببخشند و یا شما خوشحال هستند و خود را با وضعیت زندگی, زندگی به نظر می رسد بسیار ساده تر است. مهم نیست چقدر بد زندگی به نظر می رسد ممکن است که همیشه وجود دارد چیزی است که شما می توانید سپاسگزار. اگر شما نمی توانید فکر می کنم از هر چیزی شما نیاز به گرفتن برخی از زمان در زندگی خود را. بنشینید فکر کنید و آن را بنویسید. با تشکر از خدا و جهان, هر چه اولویت خود را این است که شما باید کسی یا چیزی خاص در زندگی خود را به بود خدا را شکر.

نگه داشتن واقعی یادآوری در مورد آنچه شما در حال کار برای;برای چه کسی و یا به چه دلیل و به شما خواهد شد قادر به قدردانی بخشی از زندگی روزانه خود را. فکر می کنم در مورد افراد موفق. آنها تصاویری از خانواده خود را بر روی میز خود است. این کمک می کند تا آنها با انگیزه ماندن و به آنها تذكر داده شود چرا که آنها در محل کار هستند که بعد! شما نمی نیاز به تصاویر به انجام این کار. فقط هر شی را که در مورد احساسات از قدرشناسی شما کار خواهد کرد. شاید شما مدرک تصاویر از یک تعطیلات است که شما در زمان و یا شاید یک تصویر از هدف شما این است که شما در حال کار به سمت.

هنگامی که شما توسعه است که نگرش قدردانی طرز فکر شما خواهد بود وفراهم به سوی موفقیت. هنگامی که شما در تماس با خود را بالاتر داشته باشید که پر از افکار مثبت شما را درو مزایای آن است.

[ad_2]