قرار گرفتن نام سرکرده جدید داعش در لیست تحریم های بین المللی / شورای امنیت: المولی نقش زیادی در ربودن زنان ایزدی داشته

[ad_1]

شورای امنیت رهبر کنونی داعش یعنی “امیر محمد عبدالرحمان المولی” یا “أبو إبراهیم الهاشمی” را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. کمیته تحریم‌ها در شورای امنیت یادآور شد، المولی نقش زیادی در ربودن زنان ایزدی، کشتار و قاچاق انسان داشته است.

[ad_2]

Source link