مبلمان فرانسوی, سبک لویی شانزدهم

[ad_1]

حتی قبل از مرگ لویی پانزدهم در سال 1775 به سبک مبلمان در ارتباط با سلطنت او رها شده بود به نفع ساده سبک نئوکلاسیک بود که با شناسایی خود را جانشین لویی شانزدهم.

از طریق تلاش های مادام پامادور یک زن پالایش فرهنگ آموزش و پرورش و ثروت, شهر پمپی که به خاک سپرده شد در طول فوران کوه. کوههای آتشفشان, کاوش های باستان شناسی بود. آن را نشان داد یک شهر بسیار در همان حالت به عنوان آن بود زمانی که فوران آتشفشان دفن آن در 79 A. D. حفاری پمپی یک بار با شکوه روم, رفت و آمد مکرر آورده پاریسی آگاهی های جدید و افزایش بهره در کلاسیک روم باستان است. آنها به سرعت گرفتار با جریان ثابت از ایده ها و نقاشی های رومی کتیبه ها و آثار و نقوش.

سبک روکوکو به آرامی پژمرده به عنوان مردم شروع به گرفتن علاقه اکتشافات جدید. لویی شانزدهم حاکم بود در طول یک دوره از 14 سال از 1775 به سال 1789. این لویی شانزدهم به سبک طرفداران ساده تر کمتر مزین طراحی مبلمان. خطوط مستقیم و سادگی اصول هدایت این دوره است. در لویی شانزدهم معماری و طراحی مبلمان منحنی حذف و به جای خطوط مستقیم است که در مجموع مخالف به لویی پانزدهم ، اگر تا کنون وجود انحنا در طراحی آن است که معمولا قطب نما کشیده شده و نه به صورت رایگان. صندلی پشت معمولا بیضی یا مستطیل سپر فرم. این cabriole پاهای جایگزین شده است با پاهای مستقیم و شیاردار تقلید ستون رم باستان است. بیشتر مورد قطعات معمولا در مستطیل شکل و با هیچ منحنی در Bombe لویی پانزدهم. این دوره ندارد بسیار تزئینات در طراحی آن و اغلب نمی حک شده یا نقاشی شده یا نه. آن است که معمولا به پایان رسید در چوب طبیعی با چوب ماهون اغلب استفاده می شود. پس از این دوره است که بسیار تحت تاثیر آرمان های رم باستان و یونان لویی شانزدهم و سبک است که متناوبا به عنوان نئو کلاسیک ،

نمونه نقوش این دوره شامل:

1. این چنگ که یک کلاسیک روم ساز است.

2. شیاردار, پاهای, تقلید ستون رومی با بلوک های مربع حک شده با گل در بالای پاها.

3. تزئینی و ستون.

با وجود تفاوت آن از لویی پانزدهم به سبک نئو کلاسیک سبک لویی شانزدهم را حفظ ظرافت از سلف خود. آن را پایبند به اندازه و فضل لویی پانزدهم به جای حجم عظیم از باروک لویی چهاردهم ، برای بهتر شناسایی لویی شانزدهم سبک; در اینجا آن ویژگی های اساسی.

1. این شیاردار, باریک, پاهای مستقیم معمولا صدر با یک جعبه مربع با گل و بوته کنده کاری.

2. این قطب نما کشیده مکانیکی قوس و منحنی آن است که هرگز به صورت رایگان.

3. اکثر قطعات مبلمان شامل نقوش کلاسیک مانند ستون تزئینی و lyres.

4. آن را پایبند به ظریف ساخت و ساز از سبک قبلی حفظ لطف و ظرافت تمام طراحی آن است.

این لویی شانزدهم مبلمان سبک بسیار مورد استفاده و اعمال امروز در خانه تزئینات. سادگی و در عین حال ظرافت و ظرافت تجدید نظر به امروز تزئینات مورد نیاز است.

[ad_2]