مجازات‌های متخلفان پروتکل‌های بهداشتی اعلام شد + جزییات

[ad_1]

ارایه خدمات از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.

[ad_2]

Source link